2003. ZAMORA

"Historia de un milagro" per a la Fundació hispano-lusa Aguas Discursivas.