Pluja de paraules

Intervenció itinerant pròxima a l'espectador per a espais públics de tot tipus i al que hi podem donar un contingut  adeqüat a cada ocasió.
Amb una estètica impactant i seductora, entre cinc i nou personatges, es desplacen amb uns paraigües dels que pengen textos que són oferits als espectadors i interpretats pels artistes que tenen davant.